Items: 加生命
Types: 金创药, 活血散, 归元散, 奖品发放, 08新年活动, 七杀令库任务, VIP特权卡
Shown 1-51 of 55 Next Last
#   Name Level LV.
1 小金创药 0 0
2 小瓶金创药 0 0
3 多寿饺子 1 0
4 错误的粽叶 1 0
5 牛肉 1 0
6 素馅喜庆饺 1 0
7 糯米 1 0
8 迷你金玉满堂蟹黄饺 1 0
9 红花露 1 0
10 中瓶金创药 5 0
11 红花散 10 0
12 复活节·红色彩蛋 10 0
13 大瓶金创药 12 0
14 军用归元丹 15 0
15 军用止血膏 20 0
16 精制金创药 20 0
17 精制红花散 20 0
18 七杀续命丹 20 0
19 牛肉粽子 20 0
20 什锦团圆饺 25 0
21 秘制红花散 30 0
22 完美金创药 30 0
23 强效军用止血膏 30 0
24 小瓶活血散 40 0
25 军用续命散 40 0
26 小活血散 45 0
27 年年有余三鲜饺 50 0
28 精制牛肉粽子 50 0
29 中瓶活血散 50 0
30 强效军用续命散 50 0
31 中活血散 55 0
32 可乐 60 0
33 大瓶活血散 60 0
34 大活血散 65 0
35 金玉满堂蟹黄饺 65 0
36 精制活血散 70 0
37 金玉满堂蟹黄饺 75 0
38 强效活血散 75 0
39 完美活血散 80 0
40 秘制活血散 80 0
41 春风暖雪鲜馥饺 80 0
42 春风暖雪鲜馥饺 80 0
43 超级活血散 85 0
44 小瓶归元散 90 0
45 皇家特供油酥饼 90 0
46 七杀断续膏 90 0
47 小归元散 95 0
48 中瓶归元散 100 0
49 中归元散 105 0
50 大瓶归元散 110 0
Shown 1-51 of 55 Next Last