Items: 黄装材料
Types: 兵器, , 護符, , 補填材料, 宝石, 基本材料, 飛行ツール材料, ファッション原料, 代金アイテム, 半完成品を生産する装備, 市場活動用のアイテム, 龍クエスト, 鋳具, 2008新スキル書生産材料, 新装備生産材料, 北米専用, 2012年帝国戦褒美, 瞑想の石生産用モールアイテム, 2013旅立ちの村金貨, 2015回帰サーバー装備生産材料
Shown 1-51 of 1047 Next Last
#   Name Level LV.
1 真鍮の鋳型・剣 0 0
2 銅の鋳型・剣 0 0
3 鉄の鋳型・剣 0 0
4 金の鋳型・剣 0 0
5 玉の鋳型・剣 0 0
6 真鍮の鋳型・双剣 0 0
7 銅の鋳型・双剣 0 0
8 鉄の鋳型・双剣 0 0
9 金の鋳型・双剣 0 0
10 玉の鋳型・双剣 0 0
11 真鍮の鋳型・刀 0 0
12 銅の鋳型・刀 0 0
13 鉄の鋳型・刀 0 0
14 金の鋳型・刀 0 0
15 玉の鋳型・刀 0 0
16 真鍮の鋳型・双刀 0 0
17 銅の鋳型・双刀 0 0
18 鉄の鋳型・双刀 0 0
19 金の鋳型・双刀 0 0
20 玉の鋳型・双刀 0 0
21 青銅の柄 0 0
22 鋳鉄の柄 0 0
23 鋼の柄 0 0
24 白銀の柄 0 0
25 黄金の柄 0 0
26 青銅の鍔 0 0
27 鋳鉄の鍔 0 0
28 鋼の鍔 0 0
29 白銀の鍔 0 0
30 黄金の鍔 0 0
31 青銅の握り 0 0
32 鋳鉄の握り 0 0
33 鋼の握り 0 0
34 白銀の握り 0 0
35 黄金の握り 0 0
36 青銅の護剣 0 0
37 鋳鉄の護剣 0 0
38 鋼の護剣 0 0
39 白銀の護剣 0 0
40 黄金の護剣 0 0
41 錫の鋳型・双斧 0 0
42 銅の鋳型・双斧 0 0
43 鉄の鋳型・双斧 0 0
44 金の鋳型・双斧 0 0
45 玉の鋳型・双斧 0 0
46 真鍮の鋳型・斧 0 0
47 銅の鋳型・斧 0 0
48 鉄の鋳型・斧 0 0
49 金の鋳型・斧 0 0
50 玉の鋳型・斧 0 0
Shown 1-51 of 1047 Next Last